آموزش تخصصی

ارائه دوره‌های آموزشی تخصصی صنعت آب و فاضلاب

دوره ضربه قوچ پیشرفته – از مفاهیم تا اجرا

هزینه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان