ضد کف چیست؟

What-is-antifoam
چکیده مطلب:
برای جلوگیری از به وجود آمدن کف در تانک های هوادهی یا سیستم های تصفیه فاضلاب باید از سیستم یا فاکتوری استفاده کنیم، ضد کف ها از این دسته هستند. ضد کف چیست؟ مواد شیمیایی هستند که برای پیشگیری از تولید و ساخت کف به کار می روند و همچنین کف های ایجاد شده را می شکنند.
دسته‌بندی: فاضلاب
زمان مطالعه: 4 دقیقه

ضد کف چيست؟

ضد کف مواد شيميايی هستند که برای پيشگيری از توليد و ساخت کف به کار می‌روند و همچنين کف‌های ايجاد شده را می‌شکنند. ضد کف‌ های کارامد معمولاً از ترکيب مايعات و ذرات جامد تشکيل شده‌اند، دسته بندی براساس ساختار اصلی شامل:

 • روغن‌های غيرقطبی: مواد معدنی و سيليکون‌ها
 • روغن‌های قطبی: الکل‌های چرب، اسيدهای چرب، الکيل آمين‌ها و آلکيل آميدها
 • ذرات جامد ناسازگار با آب: سيليس تصفيه شده، آلومينيوم اکسايد و پلی‌پروپيلن، اين ترکيبات تقريباً هميشه ‌حاوی مواد اضافی فعال در سطح هستند.

انواع مختلف کف در سیستم‌های لجن فعال:

 • کف تولیدی به وسیله ارگانیسم‌‌های رشته‌ای
 • کف حاصله از کمبود ماده غذایی
 • کف حاصله از افزایش سن لجن
 • کف حاصله از رشد زئوگلیایی
 • کف حاصله از افزایش قلیائیت
 • کف حاصله از سورفاکتانت‌ها
 • کف حاصله از پلیمرهای کاتیونی
 • کف حاصله از FOG

ضد کف 1

کف تولیدی به وسیله ارگانیسم‌‌های رشته‌ای:

تولید کف قهوه‌ای شکلاتی لزج معمولا با رشد نامطلوب ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف ارتباط دارد. این کف معمولاً دارای ارگانیسم‌‌های رشته‌ای بسیار بیشتری در مقایسه با مایع مخلوط است. برای کنترل تولید و تجمع کف حاصل از ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف در تانک هوادهی، چندین روش موجود است. رشد ارگانیسم‌‌های رشته‌ای مولد کف شناسایی شده و اقدامات اصلاحی صورت گیرد.

کف حاصل از کمبود ماده غذایی:

کمبود ماده غذایی در فرآیند لجن فعال معمولا با تولید کف سفید مواج (لجن جوان) یا کف خاکستری چرب (لجن پیر) مرتبط است. ترشح پلی‌ساکاریدهای نامحلول در درون ذرات لخته در زمان کمبود ماده غذایی، مسئول تولید و تجمع کف سفید مواج یا کف خاکستری چرب است.

برای کنترل تولید و تجمع کف حاصل از کمبود ماده غذایی در تانک هوادهی، چندین روش در دسترس است. تجزیه‌ی پلی‌ساکاریدهای جمع شده درون ذرات لخته بایستی با استفاده از افزودن ماده‌ی غذایی مناسب برطرف گردیده و شرایطی که سبب کمبود ماده‌ی غذایی شده، باید شناسایی و اصلاح شود.

کف حاصل از افزایش سن لجن:

در طول افزایش سن لجن چندین نوع کف تولید می‌شود. کف‌های تولیدی شامل کف سفید مواج، سفید شکننده، کف قهوه‌ای شکننده، کف قهوه‌ای تیره‌ی لزج و کف قهوه‌ای تیره‌ی ژلاتینی همراه آشغال است. کف سفید مواج ممکن است با افزایش سن لجن در فرآیند لجن فعال برطرف شود. این مورد با افزایش میزان WAS قابل دستیابی است. کف قهوه‌ای شکننده، شاخص بهره‌برداری فرآیند لجن فعال بوده و تغییری در سن لجن لازم نیست. کف قهوه‌ای تیره لزج و قهوه‌ای تیره ژلاتینی همراه با آشغال شاخص سن بالای لجن است. ممکن است با کاهش سن لجن در فرآیند لجن فعال کف برطرف شود. این مورد با افزایش میزان WAS قابل حصول است.

کف حاصل از رشد زئوگلیایی:

در اثر رشد زئوگلیایی ممکن است کف سفید مواج تولید شود. این کف در نتیجه‌ به دام افتادن حباب هوا  وگازها در مقدار زیادی از مواد مترشحه‌ی ژلاتینی حاصله از رشد سریع باکتر‌های لخته می‌باشد.

شرایط بهره‌برداری مرتبط با رشد زئوگلیایی بایستی شناسایی شده و در جهت رفع آن اقدام کف حاصله از رشد زئوگلیایی و رشد زئوگلیایی ممکن است از طریق تمهیدات مختلف کنترل شود.

کف حاصل از سورفاکتانت‌ها:

سورفاکتانت‌های مازاد در فرآیند لجن فعال ممکن است تولید کف ناشی از صابون و یا تولید و تجمع کف سفید مواج در سطح تانک هوادهی نمایند. بهترین روش برای کنترل کف سورفاکتانت، تنظیم و پیش تصفیه‌ سورفاکتانت است. منابع عمده‌ تخلیه کننده‌ سورفاکتانت‌ها باید مورد شناسایی قرار گرفته و سورفاکتانت‌ها، بایستی از جریان فاضلاب حذف شده و یا مورد پیش تصفیه قرارگیرند.

کف حاصل از افزایش قلیائیت:

قلیائیت مازاد در تانک هوادهی باعث تغییر کشش سطحی مایع مخلوط می‌شود. این تغییر باعث تولید کف صابون یا کف سفید مواج می‌گردد. بهترین راه برای کنترل تولید کف ناشی از قلیائیت، تنظیم و پیش تصفیه‌ قلیائیت یا مواد زائد مولد قلیائیت است. این مواد زائد شامل یون‌های آمونیوم و مواد زائد نیتروژن‌دار است که در هنگام تجزیه، یون‌های آمونیوم را در تانک هوادهی آزاد می‌نمایند. مثال‌هایی از مواد زائد نیتروژن‌دار که آمونیوم آزاد می‌نمایند شامل پروتئین‌ها، پلیمرهای کاتیونی و سورفاکتانت‌ها می‌باشد.

کف حاصل از پلیمرهای کاتیونی:

پلیمرهای کاتیونی برای گرفتن، تغلیظ و آبگیری جامداتی به کار می‌رود که با استفاده از پلیمرهای کاتیونی که عمدتاً حاوی باکتری‌ها است، تصفیه می‌شوند. از آنجایی که خصوصیت باکتری‌ها به دلیل تغییر شرایط بهره‌برداری، تغییر میکند، درصد بار و مقدار پلیمر مورد ‌نیاز برای به دام اندازی، تغلیظ و آبگیری جامدات نیز متغیر است. بنابراین، بایستی آزمایشات دوره‌ای برای تعیین بار صحیح و مقدار مصرف پلیمر و نقطه‌ تزریق پلیمر، برای جلوگیری از اتلاف پلیمر مازاد در فرآیند لجن فعال، صورت گیرد.

کف حاصل از FOG :

تجمع FOG بر روی سطح ذرات لخته در فرآیند لجن فعال باعث به دام افتادن حبا‌ب‌های هوا و گازها و تولید و تجمع کف سیاه یا قهوه‌ای تیره لزج می‌شود.

ضد کف 2

تمهیدات زیادی برای پیشگیری از تولید کف و کاهش مقدار کف جمع شده در سطح تانک هوادهی وجود دارد بعضی از این تمهیدات مانند استفاده از انواع اسپری کننده‌‌ها و آبفشان‌‌ها برای رقیق کردن یا از بین بردن کف می‌باشد که ممکن است برای بسیاری از انواع کف‌‌ها به کار رود، در حالی که روش‌‌های دیگر ممکن است تنها برای یک نوع کف به کارروند، مانند استفاده از باکتری‌‌های تجزیه کننده سورفاکتانتی که فقط برای کف سورفاکتانتی به کار می‌رود.

ضد کف 3

ضد کف تصفیه خانه فاضلاب:

سیستم ضد کف این شرکت با استفاده از روش‌های شیمیایی به منظور حذف کف در حوض هوادهی تصفیه‌خانه‌ها دارای کاربرد وسیعی می‌باشد.

ضد کف 4

Created with Fabric.js 4.6.0
در همین زمینه بیشتر بخوانید:
چربی گیر DAF در واقع این نوع چربی گیر جهت حذف روغن های آزاد و محلول به کار می رود. در چربی گیر DAF، هوا تحت فشار چند اتمسفر در...
پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری طبق آمار ارائه شده 70 الی 80 درصد فاضلاب بهداشتی تولیدی در یک ساختمان، فاضلاب خاکستری یا آب خاکستری (Greywater) می‌باشد. با توجه به آلودگی کمتر...
چربی گیر CPI چربی گیر ثقلی معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت به صورت آزاد و غیرامولسیون به کار می‌رود. از نظر تئوری فرآیند جداسازی در جداکننده‌های...
چربی گیر DAF در واقع این نوع چربی گیر جهت حذف روغن های آزاد و محلول به کار می رود....
پکیج تصفیه فاضلاب خاکستری طبق آمار ارائه شده 70 الی 80 درصد فاضلاب بهداشتی تولیدی در یک ساختمان، فاضلاب خاکستری...
چربی گیر CPI چربی گیر ثقلی معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت به صورت آزاد و غیرامولسیون...
نظرات
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback)‌های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه‌ها
به این مطلب امتیاز بدهید

میانگین امتیاز: 5 / 5. تعداد رای: 2

این مطلب را به اشتراک بگذارید.