خدمات ما

مشاوره و خدمات فنی و مهندسی

طراحی ایستگاه پمپاژ
آب

طراحی خط انتقال، انتخاب پمپ، توجه به راندمان و نقطه کار پمپ، برآورد مصرف انرژی و تهیه لودلیست، تهیه نقشه‌های پایپینگ و معماری و محاسبات ضربه قوچ و پیش‌بینی تمهیدات لازم، مهمترین اقدامات طراحی ایستگاه پمپاژ است.

طراحی و محاسبات
ضربه قوچ

محاسبات و طراحی ضربه آبی، شامل مدلسازی در نرم افزار همر، بررسی وضعیت‌های مختلف ایستگاه پمپاژ (پایدار، ناپایدار و کنترل شده)، تهیه مشخصات تجهیز مورد نیاز و طراحی کامل تجیهز کنترل ضربه قوچ، می‌باشد.

طراحی ایستگاه پمپاژ
فاضلاب

محاسبه حجم مخزن ایستگاه پمپاژ فاضلاب، توجه به تعداد خاموش و روشن پمپ، انتخاب پمپ مناسب، طراحی خط لوله انتقال فاضلاب، تهیه فلسفه کنترلی و دستورالعمل بهره‌برداری از ایستگاه، نکات بسیار مهم در ایستگاه پمپاژ فاضلاب است.

طراحی سیستم تصفیه
فاضلاب بهداشتی

مبنای طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی، بار آلودگی آن، محل مصرف پساب تصفیه شده، شرایط و امکانات بهره‌برداری، فضای در دسترس، بودجه انجام کار و استانداردهای روز می‌باشد.

طراحی سیستم تصفیه
فاضلاب صنعتی

با توجه به بار آلودگی بالای فاضلاب‌های صنعتی و کمبود آب در اغلب صنایع، انتخاب تکنولوژی تصفیه فاضلاب و امکان استفاده مجدد پساب تصفیه شده در محل‌های مورد نیاز، بسیار مهم است.

طراحی سیستم تصفیه
فاضلاب خاکستری

تصفیه فاضلاب خاکستری، باوجود بار آلودگی کمتر آن نسبت به فاضلاب سیاه، عموماً پرهزینه‌تر و با پیچیدگی بیشتر نسبت به فاضلاب بهداشتی می‌باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

تهیه و تدوین
دستورالعمل‌

تهیه و تدوین دستورالعمل‌های نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری و تعمیرات و نگهداری، از نیازهای مهم پروژه‌های آب و فاضلاب اعم از ایستگاه پمپاژ، تصفیه‌خانه و … است.

آموزش

آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های طراحی، مهندسی، نرم‌افزارهای مهندسی و مدلسازی، سرمایه‌گذاری برای آینده است. ارائه آموزش‌های کاربردی و تخصصی اولویت تیم آموزش ماست.

نصب و راه‌اندازی

نصب و راه‌اندازی تجهیزات و سیستم‌های تخصصی و پیشرفته صنعت آب و فاضلاب در بخش‌های مختلف مانند ایستگاه پمپاژ، تصفیه‌خانه و تجیهزات تصفیه‌خانه، قابل ارائه می‌باشد.